АНСАМБЪЛ “АТЛАНТИКО”

Atlantico Ensemble, 45 International Chamber Music Festival, 2009, Concert June 12

Ансамбъл „Атлантико“ е съставен от членове на Камерата Португеза Кашкайш-Оейраш. Основната му цел е представянето на нови направления в музиката, основани на „кръстосването” на различни култури, стилове и тембри.

Приоритет на състава е „изнасянето на класическа сцена на други видове музика и изпълнителско изкуство”. Оригинална симбиоза, която възниква – винаги уникална и неповторима – отваря вратите за нов музикален език и отвежда публиката към непознати светове, обогатявайки нейните познания. Освен това сътрудничеството и обмена на идеи между артисти с най-разнообразен художествен профил стимулира професионалното израстване на участниците в ансамбъла и колектива като цяло.

Ансамбъл „Атлантико“ акомпанира и на най-прочутия португалски инструмент – португалската китара, чиято специфика добавя блясъка и меланхолията на прочутото „фадо” в общата звучност на състава.