ВЪЗПИТАНИЦИ НА НУМТИ „ДОБРИН ПЕТКОВ“ ПЛОВДИВ – лауреати и носители на Първи награди от международни и национални конкурси през 2017 г.

NUMTI Dobrin Petkov

Николай Маринов – пиано, преподавател Светлана Косева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • Х Онлайн конкурс “eMuse” – Атина, Гърция
 • Международен интернет конкурс „Велики композитори”, категория „Музиката на ХІХ век“
 • Международен музикален интернет конкурс ИМКА – Сараево, Босна и Херцеговина
 • Втора награда при неприсъдена Първа от VІ Международен конкурс „Стокхолм” – Швеция
Николай Маринов / Nikolay Marinov

Борис Петков – пиано, преподавател Светлана Косева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • Международен музикален онлайн конкурс „Най-добра интерпретация на Й. С. Бах”
 • ІV Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие” – Пловдив
 • Grand Prix от VІ Клавирен конкурс „Шуман – Брамс” – Пловдив
Борис Петков / Boris Petkov

Георги Чиколов – пиано, преподавател Светлана Косева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • Музикален конкурс „Люзерн мюзик” – Ню Йорк, САЩ
 • ХІІ Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас
 • VІ Клавирен конкурс „Шуман – Брамс” – Пловдив
Георги Чиколов / Georgi Chikolov

Борис Биков – пиано, преподавател Светлана Косева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • Международен музикален конкурс „Гранд прайз виртуозо”
 • ХХІ Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори” – Добрич
 • V Международен музикален конкурс „Наследници на Орфей” – Албена
 • VІ Клавирен конкурс „Шуман – Брамс” – Пловдив
Борис Биков / Boris Bikov

Марияна Стоева – цигулка, преподавател Евгения Ночева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • 59-ти Международен конкурс за млади цигулари „Ярослав Коциан” – Усти-над-Орлици, Чехия
Марияна Стоева / Mariana Stoeva

Екатерина Стоева – цигулка, преподавател Евгения Ночева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • ХІІ Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас
Екатерина Стоева / Ekaterina Stoeva

Виктор Василев – цигулка, преподавател Боримира Стоянова

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • ХХІ Международен конкурс за изпълнители на струнни инструменти „Таланти на Европа” – Долни Кубин, Словакия
Виктор Василев / Victor Vassilev

Ренцо Ставрев – виолончело, преподавател Юлия Марковска

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • ХІІІ Международен конкурс „Млади виртуози” – София
 • VІІІ Международен музикален онлайн конкурс – Белград, Сърбия
Ренцо Ставрев / Renzo Stavrev

Юлиан Станчев – китара, преподавател д-р Милена Вълчева

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • Фестивал на китарата „Наиссус” – Ниш, Сърбия
Юлиан Станчев / Yulian Stanchev

Калоян Василев – флейта, преподавател д-р Ивайло Василев

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • ХІІ Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас
 • Втора награда при неприсъдена Първа от ХІІІ Международен конкурс „Млади виртуози” – София
Калоян Василев / Kaloyan Vassilev

Георги Георгиев – кларинет, преподаватели Илиян Илиев и Велко Георгиев

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • V Международен конкурс „Охрид, обичам те” – Охрид, Македония
 • ХІІ Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас
Георги Георгиев / Georgi Georgiev

Георги Грозев – тромпет, преподавател Пенчо Пенчев

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • V Национален конкурс „Път към славата” – София
 • Международен фестивал „Полихимния” – Скопие, Македония
 • ХVІ Международен конкурс за млади музиканти „Охридски бисери” – Охрид, Македония
 • V Международен конкурс „Охрид, обичам те” – Охрид, Македония
Георги Грозев / Georgi Grozev

Симеон Попов – маримба, преподавател Пенчо Пенчев

През 2017 г. носител на Първа награда от:

 • ХІІ Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика MAGIC – Бургас
Симеон Попов / Simeon Popov