ДИНА ТАХТАДЖИЕВА / DINA TAHTADJIEVA

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Младата българска пианистка Дина Тахтаджиева е изнасяла рецитали в България, Испания, Белгия, Австрия, Франция, Германия и САЩ. Участвала е също и в музикалните фестивали Young Classic Europe в Пасау (Германия), „Пау Казалс” (Испания), международните фестивали в Дейя, Андракс, Пучпулент, Костич и фестивалът „Шопен” във Валдемоса (Майорка, Испания), фестивалите за пианисти „Рафаел Ороско” в Кордоба и „Фесмон” във Валенсия (Испания), фестивалът в зала „Мария Кристина“ в Малага (Испания) и фестивалът „Уест Палм бийч“ във Флорида (САЩ).

Лауреат е на над 15 национални и международни конкурса, сред които се открояват І-ва награда и Награда за най-добро изпълнение на испанска музика от VII-ия Клавирен конкурс Ciudad de la Línea и ІІ-ра награда от Конкурс за млади музиканти в Испания и конкурса „Моцарт” в Залцбург, Австрия.

Музикалното й обучение започва на 4-годишна възраст при пловдивския клавирен педагог Стелла Ослекова. Завършва с отличие Консерваторията в Бадахос, Испания под ръководството на Анхел Сансо, Иренеуш Ягла и Мариана Гуркова, а също и Университета „Моцартеум” в Залцбург под ръководството на професорите Петер Ланг и Павел Гилилов.

По покана на Младежкия национален оркестър на Испания участва в няколко камерни концерта, а понастоящем сътрудничи на Националния оркестър на Испания. През 2010 г. изпълнява като солист Клавирния концерт в сол мажор от Морис Равел с Младежкия симфоничен оркестър на Галисия, Испания.

Участва в много камерни концерти в дуо с цигуларката Каталина Суреда.

Наред с активната концертна дейност като солов и камерен изпълнител, нейното професионално развитие включва и активна педагогическа  работа. През 2012 г. основава Музикалната академия Musicalen в Палма де Майорка, на която е директор и в която преподава пиано. От 2014 г. е професор в Кралската консерватория в Мадрид.


The Young Bulgarian pianist Dina Tahtadjieva has given recitals in Bulgaria, Spain, Belgium, Austria, France, Germany and The US.

She has performed at the Passau Festival “Young Classic Europe” (München), the Pau Casals Festival, the Deià International Music Festival, the Chopin Festival of Valldemossa, the Andratx Festival, the Rafael Orozco Piano Festival of Córdoba, the Music Festival of Puigpunyent, the Fesmon Festival (Valencia), the Costitx Music Festival, the festival in Maria Christina Hall (Málaga) and the West Palm Beach Festival (Florida), among others.

Mrs Tahtadjieva has been awarded in more than 15 national and international competitions, from which stand out 1st prize and prize for the best interpretation of Spanish music in the VII Piano Competition „Ciudad de la Línea“ and 2nd prize in the Permanent Youth Music Competition of Spain and Mozart Competition (Salzburg).

Her musical career began at the age of four with the Professor Stela Oslekova in Bulgaria. She finished her studies with Summa cum Laude in the Conservatory of Music of Badajoz undertutelage of Angel Sanzo, Ireneusz Jagla and Mariana Gurkova. She completed her studies at the Universität Mozarteum, Salzburg (University of Performing Arts in Salzburg) guided by the Professors Peter Lang and Pavel Gililov.

She has been invited by the Young National Orchestra of Spain (JONDE) to participate in several chambermusic concerts. Currently, she collaborates with the National Orchestra of Spain (ONE). In2010, she performed as soloist the Ravel concert in G Major with the Young Symphony Orchestra of Galicia.

Mrs Tahtadjieva is an active soloist, chambermusician, and she is also involved in intense pedagogical work. In 2012, she founded Musicalen, a Music Academy, in Palma de Mallorca, where she is both director and piano teacher.

Since 2014 she is also a professor at the Royal Conservatory of Music of Madrid (RCSMM). She performs in many chamber music concerts along the violinist Catalina Sureda.