ДУО „ЮНИКА“ – ЮЛИЯ ДРУХ, НИКОЛАЙ ГАНГНУС / YuNiKa DUO – YULIA DRUKH, NIKOLAI GANGNUS

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Дуо „Юника” е сформирано в края на 2015 г. от двамата руски музиканти Юлия Друх и Николай Гангнус, които като участници в музикалния проект Ensemble Zeitlose Music стават лауреати на Специалната  награда на журито от Международния конкурс „Брамс” в Пьорчах, Австрия. Оттогава дуото концертира редовно в различни европейски градове.

Юлия Друх започва обучението си по кларинет на 8-годишна възраст в Санкт Петербург. От 2005 до 2011 година учи в Санкт Петербург при А. Тихонов и А. Казаков. През ноември 2006 г. печели първа награда от Първия международен конкурс за кларинетисти в Петрозаводск, Русия.

По време на обучението си усъвършенства своето изпълнителско майсторство като солов и камерен музикант чрез участия във фестивалните проекти „Млади изпълнители на Русия“ и „Река на талантите“на Санкт-Петербургския „Дом на музиката”.

От 2011 г. продължава обучението си в Германия във Висшето училище за музика в Карлсруе при В. Майер. Дипломира се успешно с магистърска степен през 2013 г.

От 2013 г. е член на музикалния проект Ensemble Zeitlose Musik, с който през 2015 г. е удостоена със Специалната награда на журито (в категория за камерна музика, в дуо с пианиста Николай Гангнус) от Международния конкурс „Брамс“ в Пьорчах, Австрия. Същата година печели и Награда от Международния конкурс за интерпретация на съвременната музика Zeitgenuss (в трио, съвместно с Т. Османов – флейта и Г. Таторите) в Карлсруе, Германия.

Участва в майсторски класове под ръководството на професорите Х. Швимберге, Л. Руис Феререс, Р. Мано, С. Майер, Р. Веле, Ч. Найдих и др.

От 2016 г. продължава обучението си при Н. Кайзер в майсторска програма за модерна музика във Висшето училище за музика в Щутгарт, Германия. От 2017 г. свири и като асистент-кларинетист в оркестъра на Музикалния театър в Карлсруе.

Николай Гангнус е роден в Москва. Взима първите си уроци по пиано на 5-годишна възраст при Ида Лещинская в Москва. През ранните си години на обучение печели няколко награди в младежки конкурси.

Изнася първия си концерт в Москва на 16-годишна възраст като солист с оркестър, с което започва и клавирната му кариера.

От 1993 г. концертира редовно в различни градове в Русия, а също и в Германия, Италия, Бразилия и в „Музикферайн” във Виена.

В периода 1994 –1999 г. учи в Държавния музикално-педагогически институт „М. М. Иполитов – Иванов” в Москва при проф. С. Решетов и проф. Солодовник, където се дипломира с отличие.

През 2001 г. продължава обучението си в Германия в Консерваторията в Карлсруе, където се дипломира с отличие като солист пианист и като пианист-акомпанятор.

През 2005 г. става лауреат на Специална награда в Клавирния конкурс в Бремен, а през 2007 г. и 2008 г. е удостоен със стипендии от „Вагнер-обществото” в Бремен. През 2010 г. печели І-ва награда в категория „Клавирни дуа” на конкурса „Евтерпа” в Италия, а през 2011 г. отново І-ва награда и Специална награда за най-доброто изпълнение на съвременна композиция от Х-ия Международен конкурс „Паоло Барасо“ в Италия.

От 2013 г. е член на музикалния проект Ensemble Zeitlose Musik, с който през 2015 г. е удостоен със Специалната награда на журито от Международния конкурс „Брамс“ в Пьорчах, Австрия, в дуо с кларинетистката Юлия Друх.


At the end of 2015, the ensemble „YuNiKa“ was formed from the „Ensemble Zeitlose Music“, under whose name the two Russian musicians – Yulia Drukh and Nikolai Gangnus amongs to ther things won a special prize at the renowned International Brahms competition in Austria. Since then the duo „YuNiKa“ has been performing regularly in different European cities.

Yulia Drukh got her first clarinet lesson at the age of 8 in St. Petersburg (Russia). From 2005 to 2011 she studied also in St. Petersburg by A.Tichonov and A.Kazakov. In November, 2006 she won the 1. Price by the First International Clarinet Competition in Petrozavodsk (Russia).

During the studies she collected experience qua Solo and Chamber musician, where she performed by the festivals of the St. Petersburger House of Music „Young artists of Russia“ and „River of talents“.

Since 2011 she continued her academic studies in the High School of Music in Karlsruhe (Germany) by W. Meyer, where she successful finished her studies in 2013 with a Master diploma.

Since 2013 she has been a member of the „Ensemble Zeitlose Musik“ which won a special prize (Chamber music / duett with Nikolai Gangnus) in September, 2015 by the 22. International „Brahms Competition“ in Pörtschach (Austria).

In October, 2015 she won a prize in the international interpretation competition of the contemporary music „Zeitgenuss“ (trio with T. Osmanov – flute, G. Tatoryte – piano) in Karlsruhe, Germany.

More over, she continues to attend to different master courses, as well as with professors H. Schwimberghe, H. D. Klaus, L. Ruiz-Ferreres, R. Manno, S. Meyerand, R. Wehle, C. Neidich, S. Kam etc.

Since 2016 she continues her academic studies by N. Kaiser (master /modern music) in the High School of Music in Stuttgart (Germany).

Since 2017 she plays also as a assistant-clarinettist in the orchestra of the Karlsruhe music theater.

The Russian pianist Nikolai Gangnus was born in Moscow. He received his first piano lessons at age 5 from Ida Leschschtinskaja in Moscow and received several prizes in youth competitions.

His first concert in Moscow at age 16 as soloist with orchestra started his pianistic solo career.

Since 1993 he is concertizing regularly in different cities in Russia as well as in Germany, Italy, Austria (among others at Musikverein Vienna) and in Brasil.

From 1994 to 1999 he studied at the Ipolitov – Ivanov State Music and Pedagogical Institute in Moscow under Prof. S. Reshev and Prof. Solodovnik, where he graduated with honors with the diploma „Concert Pianist“.

In Germany he furthered his studies at the Music conservatory in Karlsruhe and received his concert diploma in both solo piano and voice accompaniment with honors.

In 2005 he received a Special prize at the Bremen piano competition and won scholarships in 2007 and 2008 from the Wagner Society Bremen.

2010 he won the 1st prizeas piano duo at “Concorso Euterpe” in Italy and in 2011 he received the 1st prize and special prize for the best interpretation of a contemporary composition at the 10th International Competition “Paolo Barrasso” in Italy.

Since 2013 he is a memberof the „Ensemble Zeitlose Musik” with whom he received a Special prize of the Jury at the International Brahms Competition in Pörtschach together with clarinetist Yulia Drukh.