ЖАНСЕН РИЗЕР / JANSEN RYSER

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Жансен Ризер е роден през 1994 г. в Лозана. Започва да учи пиано на 5-годишна възраст, а на 7 години е приет в Консерваторията на родния си град. От 2008 г. учи в Консерваторията в Женева в класа по пиано на Адриан Креда. През 2015 г. завършва бакалавърска степен по пиано в класа на Силвиан Дьоферн в Университета за музика в Женева. Завършва бакалавърска степен и по ударни инструменти в Университета за музика в Лозана.

През 2009 г., на 15-годишна възраст, изпълнява един от клавирните концерти на Моцарт в рамките на фестивала „Йехуди Менухин” в Гщад.  Също така е имал възможността да свири няколко пъти като солист на различни концертни подиуми в Швейцария.

През 2014 г. e солист на камерния оркестър “Армин Жордан” в престижната зала „Виктория” в Женева.

Участвал е в много фестивали – във Вербие, Женева, Монтрьо, фестивала „Менухин” и др.

В периода 2007 – 2014 г. става лауреат на множество награди: две първи награди и специални награди като финалист на Швейцарски младежки музикален конкурс; наградата „Хайнрих Гатермайер” на Конкурса за млади пианисти във Виена; І-ва награда на конкурс на името на Хайдн в Женева; І-ва награда на конкурс за френска музика в Женева; ІІ-ра награда (при неприсъдена І-ва) на Конкурса за камерна музика „Гаетано Дзинети” във Верона – Италия, съвместно с Антони Фурние – цигулка.

В периода 2007 – 2014 г. усъвършенства своето клавирно обучение в майсторските класове на Паул Бадура-Шкода, Андреас Щайер, Сузана Шпееман, Флориан Крумпьок, Масаши Катаяма, Джефри Суон, Кшищоф Яблонски, Жан-Марк Луизада, Нелсон Гьорнер, Еберхард Фелц и Ференц Радош.


Jansen Ryser was born in Lausanne in 1994.  He began studying piano at the age of 5 and was admitted to the Lausanne Conservatory at 7. In 2008 he was admitted to the pre-professional section of the Geneva Conservatory, where he joined the piano class of Adrian Kreda. In 2015 he earned his bachelor’s degree in piano in the class of Sylviane Deferne at the Geneva University of Music. He has also earned a bachelor’s degree in percussion from the Lausanne Conservatory.  

In the summer of 2009, at the age of 15, he performed a Mozart concerto on the prestigious stage of the Yehudi Menuhin Festival in Gstaad. He has had the opportunity to perform several times as soloist in various halls in Switzerland.

In 2014, he performed as a soloist in the prestigious Victoria Hall with the Camerata Armin Jordan.

He has performed in many festivals such as the Verbier Festival, Menuhin Festival, festival de la Madeleine, etc.

Between 2007 and 2014 he received numerous awards: two first prizes and special prizes at the final of the Swiss Competition Jeunesses Musicales; the prize Heinrich Gattermeyer in Vienna; first prize at the Haydn competition in Geneva; first prize at the French Music Competition in Geneva. More recently, he won the 2nd prize, unawarded 1st, from the Gaetano Zinetti Chamber Music Competition with his duo partner, violinist Anthony Fournier.

From 2007 to 2014 Jansen participated in Master Classes by Paul Badura-Skoda, Andreas Steier, Susanna Spaemann, Florian Krumpöck , Masashi Katayama, Jeffrey Swann, Krzysztof Jablonski, Jean-Marc Luisada, Nelson Goerner, Eberhard Feltz and Ferenc Rados.