ИВАЙЛА КИРОВА / IVAJLA KIROVA

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Ивайла Кирова е инициатор за създаването на Дружеството за популяризиране на българската музика в Германия и артистичен директор на концертния цикъл „Български музикални вечери в Мюнхен“.

Младата българска пианистка е пример за това как българското изкуство може да бъде развивано и подпомагано и извън рамките на родината“, съобщава за нея радио „Дойче Веле”.

Ивайла Кирова започва да свири на пиано на 7-годишна възраст. На 16 години е приета на първо място в специалността „Пиано” в Музикалната академия в София и става най-младата студентка в класа на проф. Дора Лазарова. Кариерата й започва рано, още в България, където печели награди в конкурси за млади пианисти, сред които Наградата за най-добро изпълнение на произведение от Шопен на Полския културен институт в София. Завършва с отличие Музикалната академия в София, а впоследствие и майсторски специализации по пиано и камерна музика във Висшето училище за музика и театър в Мюнхен, Германия.

От 1999 г. живее в Мюнхен, след като получава покана за доцент по пиано от Висшето училище за музика и театър в града. В продължение на близо осем години преподава на студенти от цял свят, участва в състава на журита на международни конкурси, сред които и Клавирния конкурс „Класика и съвременност“ в Стара Загора, ръководи майсторски курсове в Европа и Азия. Изнасяла е множество концерти в България, Италия, Испания, Австрия, Германия, Швейцария, ОАЕ, Малайзия, Китай и Япония. Нейни записи са излъчвани в ефира на радиопредавания в България, Швейцария, САЩ и Канада, както и от немската и българската телевизия.

Има издадени 4 компактдиска, както и публикувани собствени композиции, стихосбирка и песни по стихотворения на именити български поети като Елисавета Багряна, Дора Габе, Леда Милева и др. Нейният дебютен компактдиск през 2001 г. е оценен от световноизвестния маестро Герхард Опитц като „изключителен запис, с невероятно голяма художествена стойност“. През 2002 г. на заключителния концерт на майсторския клас на Алексис Вайсенберг в Швейцария маестро Вайсенберг оценя високо нейното изпълнение и през следващата 2003 г. го издава на компактдиск в Цюрих.

През 2014 г. немската звукозаписна фирма IFO Classics издава нейния солов компактдиск „В памет на маестро Алексис Вайсенберг“, който получава забележителни оценки от критиката като „невероятно хубав“, „брилянтен“, „уникален”, „с изключителен динамичен контрол и техническо майсторство, с прекрасен тон и изразителност“. В подробни рецензии възхваляват нейния нов диск и критици като Хънтли Дент в списание New York Arts и Колин Кларк в списание Fanfare: „Като композитор и пианист Ивайла Кирова притежава забележителен талант; „Нейната интерпретация на Испанската рапсодия от Лист е изцяло в духа на Вайсенберг, с неговия замах, мащаб и дързост; Ивайла Кирова прави своите високоуважавани учители горди.

През 2015 г. след успешни концерти и проведен майсторски клас в Малайзия получава Наградата за артист на годината на фестивала „БелКанто“ в Куала Лумпур.

През 2016 г. американската звукозаписна фирма Con Brio Recordings издава нейния компактдиск с премиерни записи на произведения от българските композитори Панчо Владигеров, Александър Райчев и Йовчо Крушев, който е избран за „Запис на 2016 година” от Musicweb International (CBR21592). През същата година е избрана да бъде представена като композитор нa 2016 година от радиопредаванията Women in Music в Канада и Music of our Mothers в САЩ, които излъчват нейни клавирни композиции.

От създаването на Дружеството за популяризиране на българската музика в Германия през 2014 г. до днес е била инициатор и изпълнител на близо 20 премиери на български творби в Германия, в това число и немската премиера на Клавирния концерт № 1 от Красимир Кюркчийски.

За големия й принос в културата, през 2016 г. е предложена за почетен гражданин на Мюнхен – Унтершлайсхайм.

През 2017 г. съвременният композитор Мариус Хереа композира за нея и й посвещава две свои творби – Елегия-Ноктюрно и Прелюд „Анданте маестозо“, които тя записва в Германия.

През 2018 г. й предстоят концерти като солист с оркестър в България и в Германия, както и клавирни рецитали и майсторски курсове в Китай, Хонг Конг и Малайзия.

Ивайла Кирова е артист на Steinway & Sons.

Oфициалната й интернет страница е http://www.ivajla.com


Ivajla Kirova is an initiator for establishment of the Association for promotion of Bulgarian Music in Germany and Artistic Director of the „Bulgarian music evenings in Munich” concert cycle. The young Bulgarian pianist is an example of how the Bulgarian art can be developed and supported even beyond the country’s frontiers, announces the Deutsche Welle Radio.

Ivajla Kirova started playing a piano at the age of 7 and at 16 she was the youngest student in the piano class of Prof. Dora Lazarova at the Sofia Music Academy. Her career started early in her country where she won prizes for young pianists.

She has graduated the Sofia Music Academy with excellent grades diploma and has master diplomas for piano and chamber music issued by the Munich University of Music and Theater.

Since 1997 she lives in Germany after she has been invited to become an associate professor at the Munich University of Music and Theater. For the period of 7 years she taught students from worldwide, participated as a judge at International Competitions such as „Classics and Contemporary” in Bulgaria and conducted master courses in Europe and Asia.

She performed multiple concerts in Bulgaria, Italy, Spain, Austria, Germany, Switzerland, Malaysia, Japan and in the UAE. Her live recordings were broadcast on Television and Radio in Bulgaria, Germany, Schwitzerland, Canada and in the USA.

Ivajla Kirova has recorded four international released CDs, as well as her own compositions, collection of poems, songs upon poems of famous Bulgarian poets such as Elisaveta Bagryana, Dora Gabe, Leda Mileva, Ran Bosilek, etc.

In 2001 her debut CD was recognized by the world famous Maestro Gerhard Oppitz as „an exceptional record with incredible artistic value”.

In 2002 Maestro Alexis Weissenberg also highly recognized her performance at the final concert of his master class in Switzerland and recorded it on a CD in Zurich in 2003.

In 2014 the German recording label IFO Classics published her new solo CD called “In the memory of maestro Alexis Weissenberg” which received exceptional comments such as „incredibly fine”, „brilliant”, „unique, with exceptional dynamic control, technical skill, wonderful tone and expression”. Huntley Dent from the New York Arts and Colin Clarke from Fanfare Magazine praise her new CD in their detailed reviews: “As a composer and musician Ivajla Kirova has a remarkable talent”, “Her interpretation of the Liszt’s Spanish Rhapsody is completely in the spirit of Weissenberg, with his verve, scale and daring”, “Ivajla Kirova makes her highly regarded teachers feel proud.”

In 2015 she received the Artist Award at the Bel Canto Festivals in Kuala Lumpur, Malaysia and was reinvited for more concerts and masterclasses in Asia.

Her last CD with Bulgarian chamber music pieces was selected as RECORDING OF THE YEAR 2016 by Musikweb International (Con Brio Recordings USA, World Premiere Recording – CBR 21653).

Ivajla Kirova is a Steinway Artist. Her official website is: www.ivajla.com .