ЙОЗДЖАН УЛУДЖАН / ÖZCAN ULUCAN

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Йозджан Улуджан е роден в Шумен в семейство от турски произход, в което изкуството и културата са на почит. През 1979 г. започва музикалното си обучение при Здравка и Веселин Спирови в родния си град. През 1984 г., заедно със семейството си се мести във Варна, където продължава образованието си в Музикалното училище „Добри Христов” в класа на Г. Бурова. През 1989 г. емигрира със семейството си в Турция вследствие на политическите репресии над турското малцинство. Продължава обучението си в Музикалната академия към Истанбулския държавен университет и Музикалната академия към Университета „Мимар Синан” в Истанбул, където се дипломира през 1993 г. През същата година печели стипендия от Турската фондация за образование за следдипломна квалификация във Висшето училище за музика и драма „Гилдхол” в Лондон, в класа по цигулка на Ифра Нийман и в класа по интерпретация и импровизация на Дейвид Долън. През 1995 г. се завръща в Турция и защитава магистърска степен в Консерваторията към Университета „Хаджеттепе” в Анкара, в класа на руския цигулар Виктор Пикайзен. През 1998 г. заминава за Германия и в продължение на две години усъвършенства своето изпълнителско майсторство при цигуларя Джошуа Епщайн във Висшето училище „Саарланд” в Саарбрюкен. В периода 2000 – 2004 г. се обучава в програмата Soloist Diploma по цигулка и виола при Максим Венгеров. По време на следването си в „Саарланд” посещава часовете по камерна музика на кларинетиста Едуард Брунер и сесиите по джаз импровизация на джаз-пианиста Георг Руби.

В периода 2002 – 2006 г. концертира в дуо с Максим Венгеров, съвместно с Английски камерен оркестър, „Амстердам Симфониета”, Виенски камерен оркестър, Филхармоничен оркестър „Борусан” – Истанбул и Лондонски филхармоничен оркестър, на сцената на „Роял Албърт хол” в Лондон, „Концертхаус” в Берлин, „Лютфи Кирдар” в Истанбул, „Концертгебау” в Амстердам, както и в музикални фестивали във Велс – Австрия,  Лудвигсбург – Германия и „Пролетен фестивал” – Будапеща. По собствените му думи, съвместният му концерт с Максим Венгеров и „Амстердам Симфониета” под диригентството на Мстислав Ростропович по повод Наградите „Едисон” през 2004 г. е едно както специално преживяване, така и задълбочаване на опита му като професионалист. Същата година осъществява концерти в Турция съвместно с пианиста Фазил Сай. В последвалите години продължава дейността си като концертиращ изпълнител с участие в множество концерти и фестивали в Турция и чужбина.

През 2008 г. е гост на Международния музикален фестивал в Истанбул като солист на Президентския симфоничен оркестър на Анкара, с който изпълнява Концерта за цигулка и оркестър от Ахмед Аднан Сайгун. Същата година заминава на турне в Южна Корея като солист на Симфоничния оркестър на Анталия, с изпълнението на Втория цигулков концерт от Паганини.

През 2009 г. концертира в Англия и Уелс съвместно с пианистката Евгения Старцева и Квартет „Единбург”. Същата година, заедно със сестрите си – пианистката Бирсен Улуджан и цигуларката Айшен Улуджан, записва албума Bir ağaç gibi, издаден от компания „Лила Мюзик”. През сезон 2010-2011 г. концертира с Камерен оркестър „Ференц Лист”, Ансамбъл „Хезарфен”, симфоничните оркестри на Бурса, Анталия и Президентския симфоничен оркестър на Истанбул. През 2011 г. е гост-изпълнител на Международния фестивал в Истанбул, където свири с Изабел ван Кьолен, Бирсен Улуджан, Алисия Маргулис и Кристиан Полтера. През 2012 г. участва в „Пролетния фестивал” в Будапеща, където отново с Максим Венгеров и Камерния оркестър „Ференц Лист” изпълняват Концерта за две цигулки от Бах и Симфония-концертанте от Моцарт. Същата година осъществява самостоятелни концерти в Косово и Турция и концерти с ансамбъл „Хезарфен” в Турция, Унгария, Германия, Холандия и Англия.

Понастоящем живее в Истанбул. Изявява се като солов и камерен изпълнител цигулар и виолист. Преподава в Музикалната академия на Университета „Мимар Синан”. Чест гост солист и преподавател е в музикалния фестивал Klasik Keyifler и Лятната академия в Кападокия. Свири на цигулка от ХVІІІ век от неизвестен майстор.


Özcan Ulucan was born in the city of Shumen (Bulgaria) into a Turkish family where arts and humanity were most admired. In 1979 he started his music education with Zdravka and Vesselin Spirov in the same city. In 1984 he moved with his family to the city of Varna and continued his music education at the Dobri Hristov Music High School, studying in the class of G. Burova. In 1989 Ulucan immigrated with his family to Turkey due to political repression over the Turkish minority. There he continued his music studies at Istanbul University Music Academy and Mimar Sinan University Music Academy, graduating from the latter in 1993. The same year Ulucan won a Study Credit from the Turkish Educational Foundation (TEV) which financed a postgraduate study at Guildhall School of Music and Drama, London where he studied in the violin class of Yfrah Neaman and the Interpretation and Improvisation class of David Dolan.

In 1995 he returned to Turkey and accomplished a Master of Music Study at Hacettepe University Conservatory in Ankara with the Russian violinist Viktor Pikaizen. In 1998 the artist went to Germany and got on with his music studies for two years with the violinist Joshua Epstein at Saarland Music Academy in Saarbrücken, Germany.

Between 2000-2004 he completed his academic studies with a Soloistic Diploma on Violin and Viola with Maxim Vengerov. During his studies at Saarland Music Academy Ulucan joined the Chamber Music lessons of the clarinetist Eduard Brunner and the Jazz Improvisation sessions of the jazz pianist Georg Ruby. 

Between 2002 and 2006 Özcan Ulucan played duo concerts with Maxim Vengerov, together with English Chamber Orchestra, Amsterdam Sinfonietta, Vienna Chamber Orchestra, Borusan Philharmonic, Philharmonia Orchestra London in concert halls and festivals such as Royal Albert Hall London, Konzerthaus Berlin, Lütfi Kırdar Istanbul, Wels Festival, Ludwigsburg Festival, Budapest Spring Festival and Amsterdam Concertgebouw. Upon his words it was a very special and profound experience for himself, to perform at the Edison Awards

Concert 2004 together with Maxim Vengerov and the legendary Maestro Mstislav Rostropovich conducting the Amsterdam Sinfonietta. Same year folowed duo concerts with the pianist Fazıl Say in Turkey. The folowing years continued with concerts and festivals in Turkey and abroad. 

In 2008 Ulucan was guest at the Istanbul International Music Festival performing as Soloist of the Presidential Symphony Orchestra Ankara, interpreting A.Adnan Saygun’s Violin Concerto. Same year he went to a South Korea Concert Tour as Soloist of Antalya Symphony Orchestra performing Paganini’s Violin Concerto No2 „La Campanella“.

 In 2009 followed concerts in England and Wales together with the pianist Evgenia Startseva and the Edinburgh Quartett. Same year Ulucan recorded the Album „Bir ağaç gibi“ together with his sisters, the pianist Birsen Ulucan and the violinist Ayşen Ulucan, the latter being released the same year by Lila Müzik Label. In 2010-2011 followed concerts with Franz Liszt Chamber Orchestra,Hezarfen Ensemble, Bursa Symphony, Antalya Symphony and The Presidential Symphony Orchestras. In the summer of 2011 Ulucan was guest artist at the International Istanbul Festival playing together with Isabelle van Keulen, Birsen Ulucan, Alisia Margulis and Christian Poltera at „Festival Encounters“. In March 2012 Özcan Ulucan was invited to to take part at the Budapest Spring Festival, playing again with Maxim Vengerov who had paused giving concerts for almost three years due to an injury of his arm. They performed together with Ferenc Liszt Chamber Orchestra playing Bach Double Concerto and Mozart Sinfonia Concertante. Same year followed solo concerts in Kosovo and Turkey and Chamber Music concerts with Hezarfen Ensemble in Turkey, Hungary, Germany, Holland and England. 

Özcan Ulucan currently resides in İstanbul, giving solo and chamber music concerts both as a violinst and viola player. He also teaches at the Mimar Sinan University Music Academy and is a frequent guest as soloist and teacher at the Klasik Keyifler Music Festival and Summer Academy in Cappadocia. The artist plays on a 18th century violin of unknown master.