КЛАВИРНО ДУО ДОРА И АНАСТАС СЛАВЧЕВИ / PIANO DUO DORA AND ANASTAS SLAVCHEVI

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Клавирно дуо Дора и Анастас Славчеви започва своята концертна дейност през 1977 г. Двамата пианисти завършват с отличие Музикалната академия в София и специализират в Москва, Бърно и Ваймар.

Утвърдили се като водещо клавирно дуо в България, те печелят международно признание благодарение на успешните си концертни турнета в Германия, Италия, Испания, Полша, Чехия, Македония, Гърция, Турция, Куба, Русия, САЩ, Япония и др. Дуото представя българската култура на такива забележителни форуми като Фестивал на българската музика – Токио, „Музикални дни в Тюрингия” – Ерфурт, Фестивал на славянската музика – Москва, Първи Балкански фестивал на културата – Анкара и др. С изключително внимание са посрещнати техните концертни изпълнения в рамките на международните музикални фестивали в Пловдив, Варна, София, Палма де Майорка, Бърно, Болоня, Санкт-Петербург и др.

Дуото е осъществило множество звукозаписи в радио-станции в Пловдив, София, Бърно и Ваймар, в българските и руските национални телевизии, както и компактдискове в звукозаписните компании „Азия-Рекърд” (Япония), „Гега-Ню” и „SMC” (България).

Дора и Анастас Славчеви са любими изпълнители на много български композитори като ежегодно участват в прегледите „Нова българска музика” в София. Имат реализирани над 120 световни премиери на български произведения, по-голямата част от които са посветени на дуото.

Като признание за неговите изключителни художествени постижения, дуото е удостоено с редица български и международни награди – „Кристална лира” на СБМТД, „Кристален знак” на СБК, „Златно перо” на Класик FM, награда „Пловдив” и др.

Проф. Дора Славчева и проф. Анастас Славчев са преподаватели в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив. Членове са на асоциациите на клавирните дуа в Япония и Русия. Многократно са участвали в журита на национални и международни конкурси.

Проф. Анастас Славчев е член на Асоциацията на клавирните педагози в Япония, член на Националния съвет за музика, дългогодишен ректор на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, директор на Пловдивското музикално училище и артистичен директор на Международния фестивал на камерната музика в Пловдив. Носител е на званието „Почетен гражданин на град Пловдив” и на ордена „Св. св. Кирил и Методий” І степен.


The piano duo Dora and Anastas Slavchevi began its concert activity in the year 1977. Both pianists have graduated with honors from the Music Academy in Sofia and then specialized in Moscow, Brno, and Weimar.

Having established themselves as a leading piano duo in Bulgaria, they have won international acclaim and recognition thanks to their successful concert tours in Germany, Italy, Spain, Poland, the Czech Republic, Macedonia, Greece, Turkey, Cuba, Russia, the USA, Japan, etc. The duo has presented Bulgarian culture at significant events such as the Festival of Bulgarian Music – Tokyo, Music Days in Thuringia – Erfurt, International Slavic Music Festival – Moscow, the First Balkan Culture Festival – Ankara, etc. Their concert performances have filled with awe audiences at the international music festivals in Plovdiv, Varna, Sofia, Palma de Mallorca, Brno, Bologna, Saint Petersburg, etc.

The duo has made numerous recordings in the radio stations in Plovdiv, Sofia, Brno and Weimar, in Bulgarian and Russian national TV stations, as well as CDs for the labels Asia Record (Japan), Gega New and SMC (Bulgaria).

Dora and Anastas Slavchevi are favourite performers of many Bulgarian composers, and they participate annually in the festival New Bulgarian Music in Sofia. They have world premiered over 120 Bulgarian compositions, most of which have been dedicated to the duo.

As an acknowledgement for its outstanding achievements the duo has been awarded with a number of Bulgarian and international awards – Crystal Lyre by the Union of Bulgarian Musicians and Dancers, Crystal Award of the Union of Bulgarian Composers, Gold Quill of Classic FM, the Plovdiv Award, and others.

Prof. Dora Slavcheva and Prof. Anastas Slavchev teach at the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv. They are members of the associations of piano duos in Japan and Russia. They have been members of the jury of national and international competitions.

Prof. Anastas Slavchev is a member of the Japan Piano Teachers Association, a member of the National Council of Music, longstanding rector of the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv, former principal of the Plovdiv Music School and artistic director of the International Chamber Music Festival in Plovdiv. He is an Honorary Citizen of Plovdiv and has been awarded the medal St. Cyril and Methodius, First Class.