НИКОЛАЙ СТОЙКОВ

prof. Nikolay Stoykov

Николай Стойков е роден на 23 юни 1936 г. в Пловдив. Завършва класа по композиция на проф. Панчо Владигеров в Музикалната академия в София.

След дипломирането си през 1971 г. специализира композиция и теория на музиката в Теоретико-композиторския факултет на Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски” при творци като Дмитрий Шостакович, Тихон Хренников и Юрий Холопов.

След завръщането си в България започва активна преподавателска дейност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) – Пловдив, където от 1976 г. е доцент, а от 1987 г. – професор. Бил е зам.-ректор и декан на факултета “Музикален фолклор, хореография и изобразителни изкуства” в АМТИИ – Пловдив.

През 1972 г. се включва в създаването на специалността „Народни инструменти и народно пеене“, а впоследствие и на специалността „Дирижиране на народни състави“ в АМТИИ – Пловдив.

Съвместно с Кирил Дженев е един от създателите на Фолклорен ансамбъл „Тракия“ през 1975 г.

Като композитор твори активно в областта на камерната, хоровата, сценичната и симфоничната музика, както и в сферата на обработката на български автентичен фолклор.

Над 96 опуса от произведенията му са публикувани от държавно издателство „Музика” и издателството към СБК, а също и издадени на грамофонни плочи, аудиокасети и компактдискове. Негови произведения са изпълнявани в Англия, Холандия, Германия, Русия, Япония, Полша, Чехия, Белгия и др. С негови песни български хорове са спечелили над 32 награди на международни конкурси в Талин – Естония (1975 г.), Корк – Ирландия (1976 г.), Ланголен – Англия (1976 г.), Арецо – Италия (1982 г.), Варшава – Полша (1981 г.) и др.

Автор е на 15 пособия за обучението на студентите от фолклорните специалности в АМТИИ – Пловдив, като със своята педагогическа дейност е допринесъл за духовното израстване на над 25 випуска фолклорни инструменталисти, диригенти и педагози.

Оказал е незаменима помощ за развитието на двете национални музикални училища за фолклор – НУФИ в с. Широка лъка и НУФИ „Филип Кутев” в Котел.

Като композитор изработва свой индивидуален език и система от изразни средства, които разширяват параметрите на съвременната музика. Те се отличават с национална определеност, жизненост и непосредствено въздействие върху слушателя. Изходна точка за неговото творчество е българският фолклор, както и фолклорът на балканските народи. Големият му творчески актив допринася за приобщаването на българската музика към духовността на общоевропейската музикална култура.

Николай Стойков е носител на редица държавни и културни награди, между които на орден „Кирил и Методий“ І и ІІ степен, двукратно на наградата „Пловдив“,„Кристална лира” на СБМТД, академичната награда на АМТИИ – Пловдив „Медения чан“ и други.

Академик на Българската академия на науките и изкуствата.

Почетен гражданин на град Пловдив.

Носител на почетното звание „Следовник на народните будители”.

Автор е на книгите “Пред огледалото”, “Без ноти”, “Al niente”, “Appassionato”, „Статии, студии, интервюта”.