ОЗАН ТУНДЖА / OZAN TUNCA

IN BULGARIAN AND ENGLISH

Д-р Озан Тунджа завършва Държавната консерватория към Университета „Хаджеттепе” в Анкара, Държавния университет в Луизиана и Държавния университет на Флорида (САЩ). По време на следването си учи виолончело при професорите Доган Джангал, Денис Паркър и Любомир Георгиев. Той е доцент по виолончело и камерна музика в Държавната консерватория към Анадолския университет и асистент-преподавател и сътрудник към Струнния оркестър на Университета в щата Флорида. Печели няколко конкурса, изпълнявайки произведения от Вивалди и Дворжак със Симфоничния оркестър на Консерваторията. Със своя ансамбъл – струнен квартет „Alla Turca“, е носител на стипендията на фондация „Eppes, предоставяща възможности за сценични изяви и преподавателска дейност в Държавния университет на Флорида и в района на Талахаси.  Квартетът печели и голямата награда в NUMUS 2002 на Конкурса за камерна музика в Канада.

Свирил е в Симфоничния оркестър на Батън Руж, Камерния оркестър „Аурора”, Филхармонията „Борусан” и оркестър „Симфониета” – Луизиана. Като солист изпълнява концерти от Вивалди, Хайдн, Дворжак, Сен-Санс, Рихард Щраус, Елгар и Шуман със симфоничните оркестри на Анталия, Бурса, Ескишехир и Билкент. Редовно изнася концерти с камерния ансамбъл за съвременна музика „Хезарфен”. Със своя квартет виолончели „Челистамбул” – ансамбъл с голяма популярнаст в Турция, имат богат концертен репертоар от танга, турска и класическа музика. Всяко лято участва като преподавател и изпълнител в Камерния музикален фестивал Klasik Keyifler в Кападокия, Турция.

Практика в рециталите му са неговите словесни бележки относно изпълняваните произведения и тяхната концепция. Въвежда нов подход към поведението в концертната зала – от аплодисментите до облеклото и репертоара. Книгата му „Как да слушаме класическа музика в 60 минути“ и неговите лекции пред публика му донасят много последователи, а също са помогнали и на много хора да открият, опознаят и обикнат класическата музика. След дългогодишна работа в академична среда той разработва приложение за iOS на английски и китайски език с Creaworks Interactive, с цел проверка на музикални слухови умения.

Продължава да изнася концерти и да преподава виолончело, откривайки музикални таланти и работейки за увеличаване броя на почитателите на класическата музика в Турция.


Dr. Ozan Tunca, received degrees from Hacettepe University State Conservatory, Louisiana State University and Florida State University. He is an Associate Professor of cello and chamber music in Anadolu University State Conservatory. During his study, Tunca’s cello professors were Doğan Cangal, Dennis Parker and Lubomir Georgiev. He was a teaching assistant at Florida State University as well as an instructor in the Florida State University String Orchestra Camp. Winning several concerto competitions Ozan Tunca performed works of Vivaldi and Dvorak with Conservatory Symphony Orchestra. His string quartet “Alla Turca” was the recipient of the Eppes Foundation scholarship, which gave the ensemble performing and teaching opportunities at Florida State University and within the Tallahassee community. The quartet won the Grand Prize in the NUMUS 2002 Chamber Music Competition in Canada.

Tunca served in the Baton Rouge Symphony, Aurora Chamber Orchestra, Borusan Philharmonic and Louisiana Sinfonietta. As a soloist Tunca performed concertos by Vivaldi, Haydn, Dvorak, Saint-Saens, R. Strauss, Elgar, and Schumann with Antalya, Bursa, Eskişehir and Bilkent Symphonic orchestras. He plays with Hezarfen Ensemble, based in İstanbul specializing on modern music, regularly. Tunca’s cello quartet Cellistanbul, nationally very popular ensemble, has a repertoire of tangos, Turkish Music and classical music. He is also teaching and performing every summer in a chamber music festival called Klasik Keyifler in Kapadokya Region in Turkey.

In most of the recitals he gives speeches about the pieces and the concept of the concert questioning the traditional attire and attitude of a concert hall. Brings new approach to concert hall routines from clapping to clothing and repertoire. His book “How to Listen to Classical Music in 60 Minutes” brought him many new followers of his approach to concerts. The book and following public lectures reached many people and convinced them to begin listening to classical music. After extensive academic work he developed an İOS Application in English and Chinese with Creaworks İnteractive to test aural skills of individuals. He continues to teach cello, make people aware of their musical talent, and recruit more audiences for classical music in Turkey as well as performing extensively.