Периодика

За 55-ти път Международен фестивал на камерната музика в Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2019, бр. 7

54-ти Международен фестивал на камерната музика в Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2018, бр. 7

53-ти Международен фестивал на камерната музика – Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2017, бр. 7

52-ри Международен фестивал на камерната музика в Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2016, бр. 6 

51-ви Международен фестивал на камерната музика в Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2015, бр. 6 

50 години Международен фестивал на камерната музика – Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2014, бр. 6

49-ти Международен фестивал на камерната музика в Пловдив. Фестивал с традиции – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2013, бр. 6

47-ми Международен фестивал на камерната музика в Пловдив – Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти“, 2011, бр. 6

46-ти Международен фестивал на камерната музика –  Поля Паунова-Тошева, сп. „Музикални хоризонти”, 2010, бр. 6


Първият Международен фестивал на камерната музика – Ангел Христов, сп. „Българска музика“, 1964, м. юни

Първите приятни изненади на първата вечер – А. Христов, в-к „Отечествен глас“, 1964, м. юни