Първите приятни изненади на първата вечер

в-к "Отечествен глас", 1964, м. юни

А. Христов

в-к „Отечествен глас“, 1964, м. юни