Първият Международен фестивал на камерната музика

сп. "Българска музика", 1964, м. юни

сп. "Българска музика", 1964, м. юни

Ангел Христов

сп. „Българска музика“, 1964, м. юни

Виж в PDF формат