49-ти Международен фестивал на камерната музика, 2013 – участници

International Chamber Music Festival - Plovdiv, 49 edition, 2013

„А-ТОН“ ТРИО – Яш, Румъния: Аурелиа Симион – пиано, Дору Албу – кларинет, Думитру Иосуб – фагот

АЛБЕНА ДИМОВА – пиано (съвместно с Вокален ансамбъл, в концерт „Вокално-инструментални отражения от Ренесанса до Барока“)

АЛЕКСАНДЪР РАММ  – виолончело, Русия (съвместно с Павел Милюков – цигулка и Анна Одинцова – пиано)

АННА ОДИНЦОВА  – пиано, Русия (съвместно с Павел Милюков – цигулка и Александър Рамм – виолончело)

АТАНАС КРЪСТЕВ – виолончело (в дуо с Евгени Генчев – пиано)

АТАНАС КУРТЕВ – пиано

ВЕСКО ЕШКЕНАЗИ – цигулка (в дуо с Людмил Ангелов – пиано)

ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ: Ганка Георгиева, Жени Бураджиева, Красимира Гьошева, Милена Гъркова, Надежда Воща, Росица Димова, Станимира Манолова, Алексан Чобанов, Владимир Николов, Стефан Толумбаджиев

„ДИМОВ” СТРУНЕН КВАРТЕТ: Димо Димов – цигулка, Емил Бошев – цигулка, Огнян Константинов – виола, Христо Танев – виолончело

ЕВГЕНИ ГЕНЧЕВ – пиано (в дуо с Атанас Кръстев – виолончело)

ЛЮДМИЛ АНГЕЛОВ – пиано (в дуо с Веско Ешкенази – цигулка)

„МЕТИС” СТРУНЕН КВАРТЕТ –  Вилнюс, Литва: Костас Тумоса – цигулка, Бернардас Петраускас –  цигулка, Каролис Рудокас – виола, Рокас Вайткевичиус – виолончело

ПАВЕЛ МИЛЮКОВ  – цигулка, Русия (съвместно с Александър Рамм – виолончело и Анна Одинцова – пиано)