47-ми Международен фестивал на камерната музика, 2011 – участници

International Chamber Music Festival - Plovdiv, 47 edition, 2011

АНА ИВАНОВА – цигулка (съвместно с Теодосий Спасов – кавал и вокал, Доротея Димитрова – цигулка, Михаела Пеева – виола, Йоланта Делибозова – виолончело, Смила Стоева – ударни инструменти)

„АКАДЕМИЧЕН КВАРТЕТ” – София: Калина Митева – цигулка, Данте Бертолино – цигулка, Велян Ванков – виола, Габриела Цветкова – виолончело (съвместно с Венцеслав Николов – виолончело) 

АЛЕКСАНДЪР ВЛАДИГЕРОВ – тромпет (в Трио Владигерови съвместно с Екатерина Владигерова – пиано и Константин Владигеров – пиано, кларинет)

АНГЕЛ СТАНКОВ – цигулка (в дуо с Жени Захариева – пиано)

АНАТОЛИ КРЪСТЕВ – виолончело (в ансамбъл „Cellissimo“ съвместно с Атанас Кръстев – виолончело, Христо Танев – виолончело, Румен Цанов – пиано) 

АТАНАС КРЪСТЕВ – виолончело (в ансамбъл „Cellissimo“ съвместно с Анатоли Кръстев – виолончело, Христо Танев – виолончело, Румен Цанов – пиано) 

БОБИ ЙОЦОВ – кларинет (съвместно с Иво Върбанов – пиано и Сеели Тоивио – виолончело)

ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА – пиано (в дуо с Едуард Сарафян – кларинет, в Авторски концерт на Николай Стойков)

ВЕНЦЕСЛАВ НИКОЛОВ – виолончело (съвместно с „Академичен квартет“ Калина Митева – цигулка, Данте Бертолино – цигулка, Велян Ванков – виола, Габриела Цветкова – виолончело) 

ВИОЛЕТА ПОПОВА – пиано (в дуо с Мичо Димитров – цигулка)

ВЛАДИГЕРОВИ ТРИО: Екатерина Владигерова – пиано, Александър Владигеров – тромпет, Константин Владигеров – пиано, кларинет

ДОРОТЕЯ ДИМИТРОВА – цигулка (съвместно с Теодосий Спасов – кавал и вокал, Ана Иванова – цигулка, Михаела Пеева – виола, Йоланта Делибозова – виолончело, Смила Стоева – ударни инструменти)

ЕДУАРД САРАФЯН – кларинет (в дуо с Велислава Карагенова – пиано, в Авторски концерт на Николай Стойков)

ЕКАТЕРИНА ВЛАДИГЕРОВА – пиано (в Трио Владигерови съвместно с Александър Владигеров – тромпет и Константин Владигеров – пиано, кларинет)

ЖЕНИ ЗАХАРИЕВА – пиано (в дуо с Ангел Станков – цигулка)

ИВО ВЪРБАНОВ – пиано (съвместно с Боби Йоцов – кларинет и Сеели Тоивио – виолончело)

ЙОЛАНТА ДЕЛИБОЗОВА – виолончело (съвместно с Теодосий Спасов – кавал и вокал, Доротея Димитрова – цигулка, Ана Иванова – цигулка, Михаела Пеева – виола, Смила Стоева – ударни инструменти)

КАЛУДИ КАЛУДОВ – тенор (в дуо с Ромео Смилков – пиано, в Авторски концерт на Николай Стойков)

КЛАВИРНО ДУО ДОРА И АНАСТАС СЛАВЧЕВИ (в Авторски концерт на Николай Стойков)

КОНСТАНТИН ВЛАДИГЕРОВ – пиано, кларинет (в Трио Владигерови съвместно с Екатерина Владигерова – пиано и Александър Владигеров – тромпет)

МИХАЕЛА ПЕЕВА – виола (съвместно с Теодосий Спасов – кавал и вокал, Доротея Димитрова – цигулка, Ана Иванова – цигулка, Йоланта Делибозова – виолончело, Смила Стоева – ударни инструменти)

МИЧО ДИМИТРОВ – цигулка (в дуо с Виолета Попова – пиано)

НАДЕЖДА КУЗМАНОВА –  пиано (в дуо с Недялчо Тодоров – цигулка)

НЕДЯЛЧО ТОДОРОВ – цигулка (в дуо с Надежда Кузманова – пиано) 

НИКОЛАЙ СТОЙКОВ (Авторски концерт)

РОМЕО СМИЛКОВ – пиано (в Авторски концерт на Николай Стойков)

РУМЕН ЦАНОВ – пиано (в ансамбъл „Cellissimo“ съвместно с Анатоли Кръстев, Атанас Кръстев и Христо Танев)

СЕЕЛИ ТОИВИО – виолончело, Финландия (съвместно с Иво Върбанов – пиано и Боби Йоцов – кларинет) 

СМИЛА СТОЕВА – ударни инструменти (съвместно с Теодосий Спасов – кавал и вокал, Доротея Димитрова – цигулка, Ана Иванова – цигулка, Михаела Пеева – виола и Йоланта Делибозова – виолончело)

ТЕОДОСИЙ СПАСОВ – кавал и вокал (съвместно с Доротея Димитрова – цигулка, Ана Иванова – цигулка, Михаела Пеева – виола, Йоланта Делибозова – виолончело, Смила Стоева – ударни инструменти)

ХРИСТО ТАНЕВ – виолончело (в ансамбъл „Cellissimo“ съвместно с Анатоли Кръстев – виолончело, Атанас Кръстев – виолончело и Румен Цанов – пиано)

 “CELLISSIMO”: Анатоли Кръстев – виолончело, Атанас Кръстев – виолончело, Христо Танев – виолончело, Румен Цанов – пиано

VITRAIL” ДУХОВ КВИНТЕТ, Франция: Ерик Гуйар – тромпет, Реми Динтрич – тромпет, Жерар Трампле – валдхорна, Люк Соваж – тромбон, Марк Льофевр – туба