48-ми Международен фестивал на камерната музика, 2012 – участници

International Chamber Music Festival - Plovdiv, 48 edition, 2012

АЛЕКСАНДЪР ПОЛЯКОВ – пиано, Украйна

АНГЕЛОС ЦАНАКАС – пиано, Гърция (съвместно с Лидия Ошавкова – флейта и Каролина Игнатиаду – флейта)

АНТОНИ ДОНЧЕВ – пиано (в дуо с Валентин Геров – виола)

ВАЛЕНТИН ГЕРОВ – виола (в дуо с Антони Дончев – пиано)

ВАЛЕРИЯ МИРЧЕВА – мецосопрано (съвместно с Велислава Карагенова – пиано, в Авторски концерт на композиторите Йордан Дафов и Светослав Карагенов)

ВАНЯ ПЕШЕВA – пиано (в дуо с Деница Казакова – цигулка)

ВЕСЕЛИН ГЕЛЕВ – цигулка (в дуо със Сребра Гелева – пиано)

ВЕЛИСЛАВА КАРАГЕНОВА – пиано (съвместно с Валерия Мирчева – мецосопрано, в Авторски концерт на композиторите Йордан Дафов и Светослав Карагенов) 

ГЕОРГИТА НИКОЛОВА – виолончело (в струнно трио с Емил Бошев – цигулка и Огнян Константинов – виола)

ДЕНИЦА КАЗАКОВА – цигулка (в дуо с Ваня Пешева – пиано)

ЕМИЛ БОШЕВ – цигулка (в струнно трио с Огнян Константинов – виола и Георгита Николова – виолончело)

ЖИВКА ЛИЧЕВА – ударни инструменти (в Авторски концерт на композиторите Йордан Дафов и Светослав Карагенов)

ЙОРДАН ДАФОВ (Авторски концерт)

КАРОЛИНА ИГНАТИАДУ – флейта, Гърция (съвместно с Лидия Ошавкова – флейта и Ангелос Цанакас – пиано)

„КВАРТО” КВАРТЕТ: Иван Пенчев – цигулка, Светлана Станчева – цигулка, Татяна Тодорова – виола, Стоян Божков – виолончело, Атанас Илиев – кларинет

КРАСИМИР ТАСКОВ – пиано (в клавирно дуо с Ростислав Йовчев)

ЛИДИЯ ОШАВКОВА – флейта (съвместно с Каролина Игнатиаду – флейта и Ангелос Цанакас – пиано)

МАГДАЛЕНА ЧИКЧЕВА – виолончело (в дуо с Митко Чикчев – виолончело, в Авторски концерт на композиторите Йордан Дафов и Светослав Карагенов)

МИТКО ЧИКЧЕВ – виола (в дуо с Магдалена Чикчева – виолончело, в Авторски концерт на композиторите Йордан Дафов и Светослав Карагенов)

ОГНЯН КОНСТАНТИНОВ – виола (в струнно трио с Емил Бошев – цигулка и Георгита Николова – виолончело)

ПЛАМЕНА МАНГОВА – пиано (в дуо със Светлин Русев – цигулка)

РОСТИСЛАВ ЙОВЧЕВ  – пиано (в клавирно дуо с Красимир Тасков)

СВЕТЛИН РУСЕВ – цигулка (в дуо с Пламена Мангова – пиано)

СВЕТОСЛАВ КАРАГЕНОВ (Авторски концерт)

СРЕБРА ГЕЛЕВА – пиано (в дуо с Веселин Гелев – цигулка)