52-ри Международен фестивал на камерната музика, 2016 – участници

International Chamber Music Festival - Plovdiv, 52 edition, 2016

АНАТОЛИ КРЪСТЕВ – виолончело (в Авторски концерт на Николай Стойков)

АННА БАРБУДЕВА – сопрано (съвместно с Анастас Славчев, в Авторски концерт на Николай Стойков)

ВИОЛЕТА ПОПОВА – пиано (в дуо с Мичо Димитров – цигулка)

ЗДРАВКА КОЛЕВА – арфа (в дуо с Цветелина Борисова – пиано, в Авторски концерт на Николай Стойков)

КАМИНОТРИО КИТАРИ, САЩ: Дейвид Граймс, Грегъри Нютън, Майкъл Нигроу 

КЛАВИРНО ДУО ДОРА И АНАСТАС СЛАВЧЕВИ (в Авторски концерт на Николай Стойков)

ЛУДЕНС КЛАВИРНО ТРИО, Румъния: Рафаел Бутару – цигулка, Ела Бокор – виолончело, Юлиан Океску – пиано

МАКСИМ ГРИНЧЕНКО – цигулка, Украйна (в дуо с Роман Лопатински – пиано)

МИЧО ДИМИТРОВ – цигулка (в дуо с Виолета Попова – пиано)

НИКОЛАЙ МАРИНОВ – пиано

НИКОЛАЙ СТОЙКОВ (Авторски концерт по случай 80-годишнината му) 

РОМАН ЛОПАТИНСКИ – пиано, Украйна (в дуо с Максим Гринченко – цигулка)

РОМЕО СМИЛКОВ – пиано (в Авторски концерт на Николай Стойков)

СОФИЯ КВАРТЕТ: Стоимен Пеев – цигулка, Йордан Димитров – цигулка, Валентин Геров – виола, Любомир Ников – виолончело

СТРУННО ТРИО, Турция: Ахмет Хамди Зафер – цигулка, Шюкрю Йонер Динч – виола, Муса Ерен Ишкодралъ – виолончело

ФОГЛСТРУННО ТРИО, Австрия: Ива Хьолцл-Николова – цигулка, Елисавета Станева-Фогл – виола, Бернхард Фогл – виолончело

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА – пиано (в дуо със Здравка Колева – арфа, в Авторски концерт на Николай Стойков)