54-ти Международен фестивал на камерната музика, 2018 – участници

АЛЕКСАНДЪР ЛОГОЗАРОВ – китара („Димитър Льолев Квинтет“, съвместно с Димитър Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет, Борис Таслев – бас, Васил Вутев – ударни инструменти)

АНТОН ДИНЕВ – китара (съвместно с Лука Тодоров – пиано, Златко Стефанов – бас китара, Иван Енев – барабани)

АУРЕЛИЯ СИМИОН – пиано, Румъния (трио „Академика“, съвместно с Михай Аиленей – кларинет, Петря Гъйске – валдхорна)

БОРИС ТАСЛЕВ – бас („Димитър Льолев Квинтет“, съвместно с Димитър Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет, Александър Логозаров – китара, Васил Вутев – ударни инструменти)

ВАСИЛ ВУТЕВ – ударни инструменти („Димитър Льолев Квинтет“, съвместно с Димитър Льолев – саксофон, Мартин Ташев – тромпет, Александър Логозаров – китара, Борис Таслев – бас)

ДИМИТЪР ЛЬОЛЕВ – саксофон („Димитър Льолев Квинтет“, съвместно с Мартин Ташев – тромпет, Александър Логозаров – китара, Борис Таслев – бас, Васил Вутев – ударни инструменти)

ДИНА ТАХТАДЖИЕВА – пиано, Испания (Дуо Суреда – Тахтаджиева, с Каталина Суреда – цигулка)

ЗЛАТКО СТЕФАНОВ – бас китара (съвместно с Лука Тодоров – пиано, Антон Динев – китара, Иван Енев – барабани)

ИВАЙЛА КИРОВА – пиано, Германия

ИВАН ЕНЕВ – барабани (съвместно с Лука Тодоров – пиано, Антон Динев – китара, Златко Стефанов – бас китара)

ИВО СТАНКОВ – цигулка, Великобритания (ансамбъл „Станков“, в дуо с Лъчезар Станков – пиано)

КАТАЛИНА СУРЕДА – цигулка, Испания (Дуо Суреда – Тахтаджиева, с Дина Тахтаджиева – пиано)

КРИСТОФ КОХУТ – цигулка, Чехия (в дуо с Лъчезар Станков – пиано)

ЛУКА ПЕРАЗИЧ – цигулка, Черна гора (в дуо с Лъчезар Станков)

ЛУКА ТОДОРОВ – пиано (съвместно с Антон Динев – китара, Златко Стефанов – бас китара, Иван Енев – барабани)

ЛЪЧЕЗАР СТАНКОВ – пиано, Великобритания (ансамбъл „Станков“, в дуо с Иво Станков – цигулка)

МАРЛОН БАРИОС – цигулка, Коста Рика (в дуо с Лъчезар Станков – пиано)

МАРТИН ТАШЕВ – тромпет („Димитър Льолев Квинтет“, съвместно с Димитър Льолев – саксофон, Александър Логозаров – китара, Борис Таслев – бас, Васил Вутев – ударни инструменти)

МИХАЙ АИЛЕНЕЙ – кларинет, Румъния (трио „Академика“, съвместно с Аурелия Симион – пиано, Петря Гъйске – валдхорна)

НИКОЛАЙ ГАНГНУС – пиано, Русия (дуо „Юника“, с Юлия Друх – кларинет)  

ПАВЕЛ КАЧНОВ – пиано, Украйна (съвместно с Руси Ников – баритон)

ПЕТРЯ ГЪЙСКЕ – валдхорна (трио „Академика“, съвместно с Аурелия Симион – пиано, Михай Аиленей – кларинет)

РУСИ НИКОВ – баритон (съвместно с Павел Качнов – пиано)

ЮЛИЯ ДРУХ – кларинет (дуо „Юника“, с Николай Гангнус – пиано)

НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО „ДОБРИН ПЕТКОВ“ – Николай Маринов, Борис Петков, Георги Чиколов, Борис Биков – пиано, преподавател Светлана Косева; Марияна Стоева, Екатерина Стоева – цигулка, преподавател Евгения Ночева, клавирен акомпанимент Злателина Коларова; Виктор Василев – цигулка, преподавател Боримира Стоянова, клавирен акомпанимент Ирен Капеловска; Ренцо Ставрев – виолончело, преподавател Юлия Марковска, клавирен акомпанимент Александър Колев; Юлиан Станчев – китара, преподавател д-р Милена Вълчева; Калоян Василев – флейта, преподавател д-р Ивайло Василев, клавирен акомпанимент Мария Заваринова; Георги Георгиев – кларинет, преподаватели Илиян Илиев и Велко Георгиев; Георги Грозев – тромпет, преподавател Пенчо Пенчев, клавирен акомпанимент Марияна Колева; Симеон Попов – маримба, преподавател Пенчо Пенчев