ВОКАЛЕН АНСАМБЪЛ „КАМЕРАТА” / CAMERATA VOCAL ENSEMBLE

In Bulgarian and English

Camerata Vocal Ensemble - Kobe, Japan (19)

Вокален ансамбъл „Камерата” – Кобе (Япония)

/Сашико Исогаи, Фумие Камигаки, Нели Койчева, Маюми Суда, Томоко Сеока, Кейко Такахара, Чиеко Цугауа, Мичико Ханибучи, Рейко Хорие, Юмико Мисе, Сумире Рабб, Чицуро Уатабе/

Диригент Йошико Мики Колон

Клавирен съпровод Рейко Хорие

Ансамбълът е създаден през 1995 г., след голямото земетресение в Кобе, като първоначалната идея е чрез музикални изяви да развива широка обществена дейност. През  изминалите двадесет години той се утвърждава като авторитетна формация, чийто участници  са не само ансамблови певци, но и артисти със солова кариера.

Репертоарът на ансамбъла включва традиционна японска, европейска класическа, а отскоро и българска музика. Изпълненията му, радващи се на многобройни почитатели, звучат красиво, емоционално и автентично.

Ансамбъл „Камерата” е изнасял концерти в големите градове на Япония като Токио, Осака, Кобе, Нагасаки, Нагоя и други, а също така и в Белгия, Франция и Испания.

През месец октомври 2014г. ансамбълът изпълнява за първи път българска музика на концерт в Кобе, посветен на българската песен, като представя творбата на Николай Стойков „Урок по гъдулка„.

Йошико Мики Колон завършва факултета по изкуства в Университета в Токио, а впоследствие продължава обучението си във Висшето училище по пеене в Мадрид.

Нейни преподаватели са Такико Окабе, Виктория де Лос Анхелес и Мигел Дзанети.

Дълги години работи във Венецуела като солистка на Националния оркестър и преподавател в Schola Cantorum в Каракас.

След завръщането си в Япония продължава своята музикална кариера, осъществявайки редица рецитали и записи.  Работи интензивно като вокален педагог и диригент.

Професионалните й успехи й носят много престижни награди, сред които Наградата за артистичен принос и културен обмен на град Осака.

За първи път посещава България през 2013г., за да представи творби от японски композитори на концерт, състоял се в залата на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.


Camerata Vocal EnsembleKobe, Japan

/Sachiko Isogai, Fumie Kamigaki, Neli Koycheva, Mayumi Suda, Tomoko Seoka, Keiko Takahara, Chieko Tsugawa, Michiko Hanibuchi, Reiko Horie, Yumiko Mise, Sumire Rabb, Chizuru Watabe/

Conductor Yoshiko Miki Colon

Piano accompaniment Reiko Horie

The Camerata Vocal Ensemble was formed in 1995 after the Great Hanshin earthquake, and the original idea was to carry out a wide range of community activities through music performances. Over the past twenty years it has established itself as a respected ensemble whose singers perform not only in an ensemble but are also artists with solo careers.

The repertoire of the ensemble comprises traditional Japanese, European classical, and since recently Bulgarian music.  

The Camerata Vocal Ensemble has held concerts in Tokyo, Osaka, Kobe, Nagasaki, Nagoya, etc., and also in Belgium, France, and Spain.

In October 2014 the ensemble performed Bulgarian music for the first time at a concert in Kobe, dedicated to Bulgarian songs, and it presented Nikolay Stoikov’s song A Lesson in Gadulka.

Yoshiko Miki Colon graduated from the Department of Music of the Tokyo University of the Arts, and later on continued her education at the Higher Academy of Singing of Madrid.

She has studied under Takiko Okabe, Victoria de los Ángeles, and Miguel Zanetti.

For many years she has been a soloist of the Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, and a teacher at Schola Cantorum de Venezuela in Caracas.

Upon her return to Japan she continued her music career giving numerous recitals and making recordings. She has been working intensively as a vocal coach and conductor.

Her professional success has brought her a number of prestigious awards, one of which is the Award for Artistic Contribution and Cultural Exchange of the city of Osaka.

She visited Bulgaria for the first time in 2013 to present works by Japanese composers at a concert held at the Concert Hall of the Academy of Music, Dance and Fine Arts in Plovdiv.