КЕВОРК МАРДИРОСЯН / KEVORK MARDIROSSIAN

In Bulgarian and English

Kevork Mardirossian - Lee Phillips (4)

Музикалната кариера на Кеворк Мардиросян започва в България в края на 70-те години на ХХ век, когато той печели Златен медал и Първа награда на конкурса „Светослав Обретенов”, 1978г. и Златен медал на Международния музикален фестивал „Катя Попова”, 1979г. Тогава започва и концертната му дейност като солист и камерен изпълнител с множество концерти в цяла България, в бившия Съветски съюз и страните от Източна Европа. Впоследствие развива впечатляваща солова кариера, свързана с рецитали в Англия, Уелс, Италия и САЩ, в това число и дебюти в Лондон и „Карнеги хол” в Ню Йорк през 1992г.

Участвал е като гост изпълнител в престижни международни музикални форуми като Международния музикален фестивал в Челтнъм, Англия, в Европейските месеци на културата, Международния фестивал на камерната музика в Пловдив, „Чешки фестивал” в Тренто, Италия, Международния фестивал „Софийски музикални седмици” и още много други във Франция, Германия, Испания, Япония и Китай.

От 1980 до 1988 година е концертмайстор на Пловдивската филхармония. След този период се премества в САЩ, където започва работа в Университета на Централен Арканзас. Пак там става съосновател на клавирно трио – Kapelle Trio, съвместно с пианиста Лий Филипс и виолончелистката Фелис Фарел. От 1995 до 2008 година е професор по цигулка и ръководител на катедра „Струнни инструменти” в Колежа по музика и драма в Университета на щата Луизиана, САЩ.

През годините се утвърждава като изключително уважаван преподавател по цигулка, подготвил множество изявени ученици, голяма част от които лауреати на редица национални и международни конкурси. Негови възпитаници успешно са се реализирали като инструменталисти и педагози във водещи оркестри и университети в САЩ, Европа и Азия.

Мардиросян е стипендиант на Британския съвет, удостоен е с наградата на Университета на Луизиана за изключителни педагогически постижения, наградата на Музикалния факултет на Университета на Луизиана за отлични достижения в областта на преподаването, с  професорската титла „Галанте“ и с престижната професорска титла „Сан Диего II“.

Бил е член-жури на няколко международни конкурса по цигулка, преподавател в Международния институт в Раунд топ, Тексас (2001 – 2008 година), в Академията за струнни инструменти „Ария“ в Масачузетс, фестивала на камерната музика „Аурора“ в Швеция и в Академията за струнни инструменти в Понтедеуме, Испания.

Изключителна е ролята на Кеворк Мардиросян за усъвършенстването на редица млади български цигулари, на които е дал старт за началото на музикалната им кариера след завършването на специализацията им в неговия клас в САЩ.

Редовно провежда майсторски класове в най-реномираните училища и университети в Европа, Азия и САЩ.

Професори и преподаватели по цигулка на Кеворк Мардиросян са били Антон Атанасов, Владимир Аврамов, Артур Грюмьо и Ифра Нийман.


Kevork Mardirossian‘s concert career started when he won the Gold medal and First prize at the Sv. Obretenov Violin Competition in 1978 in Bulgaria, as well as the Gold medal at Katya Popova International music festival in 1979. Since then, Mardirossian has performed as concerto soloist, recitalist and chamber musician throughout Bulgaria, the former Soviet Union and Eastern Europe before moving to Europe, where he developed an impressive solo career, with tours of England, Wales, Italy and the U.S., including debuts in London and New York’s Carnegie Recital Hall in 1992.

He has appeared as guest artist at international music festivals in Cheltenham, England, the European Cultural Months, and the International Chamber Music Festival in Plovdiv, Bulgaria, the Czech Festival in Trento, Italy, the Sofia Musicl Weeks, Bulgaria and many others in France, Germany, Spain, Japan and China.

In 1980 he became the concertmaster of Plovdiv Philaharmonic until 1988 when he moved to the US, where he was appointed artist-in-residence at the University of Central Arkansas. There he also co-founded the Kapele Trio with pianist Lee Phillips and cellist Felice Farrell. From 1995 to 2008, he was the violin professor and String chair at the College of Music and Drama at Louisiana State University.

Through the years, Mardirossian has established himself as a highly respected violin pedagogue and devoted mentor to many outstanding students, many of them winners in numerous national and international competitions. Others, can be found in worlds leading orchestras and universities in the US, Europe and Asia.

Mardirossian is a British Council Scholar and is the recipient of LSU Distinguished Faculty Award, the LSU School of Music Award for Excellence in Teaching, the Galante Professorship, and the prestigious San Diego II Alumni Professorship.

He has been on the jury of several international violin competitions, and on the faculty of the International Institute at Round Top, Texas (2001-2008), the Aria String Academy in Massachusetts, the Aurora chamber music festival in Sweden, the String Academy in Pontedeume, Spain.

Kevork Mardirosian has had an extraordinary part in the growth of a number of young Bulgarian violinists, whom he has given a start of their musical career after their specialization in his class in the US.

He presents regular master classes in Europe, Asia and the US in most major schools and universities.

Mardirossian’s teachers and mentors were Anton Atanasov, Vladimir Avramov, Artur Grumiaux and Yfrah Neaman.